Ceny

Tetovanie dohodou
Grafická príprava, návrh, spracovanie v cene
Piercing, implant, dohodou